• Black YouTube Icon
  • Instagram Social Icon

©2017 by Bonfit.

תכנית אימונים חד פעמית

350.00 ₪מחיר

לאחר מילוי שאלון תקבלו תכנית אימונים ישירות לתיבת המייל שלכם.

התכנית תהיה בנויה למטרות האישיות שלכם ותלווה אתכם במשך 3 חודשים.

יהיה עליכם לתת דיווח אחת לחודש במייל בנוגע להתקדמותכם עם התכנית.